Door Jan Portein.

Op het gevaar af dat dit artikeltje de komst van freule Ollongren's ballotage van onwenselijke persberichten bespoedigt toch even dit: De hulp aan de Oekraiense burgerbevolking is hartverwarmend. Zo hoort het. Blijft wel de vraag hangen waarom diezelfde hulp niet of nauwelijks werd verleend toen in 2003 Irak werd platgebrand en daarna een marionettenregering werd ingesteld. Stay tuned.

  • Datum: .

Door Jan Portein.

Vlad Putin is een oorlogsmisdadiger. Dat bericht ging vorige week de wereld door nadat de Amerikaanse president Biden, die ooit een eigen invulling gaf aan het woord roltrap, na enig nadenken al lispelend en wiebelend tot die uitspraak kwam. Aanleiding waren de Russische bombardementen op burgerdoelen in Oekraine.
Voorjaar 1998. De toen nog als Democratisch senator door het leven dwalende Joe Biden kwam tijdens een gezellig samenzijn van de Subcommittee on European Affairs en de Committee on Foreign Relations tot een intrigerende uitspraak tijdens een discussie over de vraag of de USSA cq. de NATO gewapenderhand moesten ingrijpen bij het conflict rond Kosovo. Net als in september 1995 op Servische doelen in Bosnië en Herzegovina (1). Oom Joe:

Back then [in 1993, red.] I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I was suggesting we take out his [Milosevic,red.] oil supplies. I was suggesting very specific action”.

Veel later, in april 1999, werd oom Joe's wens alsnog verhoord en liet de NATO hier en daar een buitje clusterbommen op Belgrado vallen. Zowel op militaire als burgerdoelen. Oorlogsmisdadigers? Internationaal strafhof? Spreekt de liegende fietser Engels? Stay tuned.

(1) Zie de serie “Mabeltje” over de rol die de Bloody Mary van de Neeltje Jacoba daarbij speelde aan de vooravond van de NATO- bombardementen op Servische doelen.

  • Datum: .

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch